Πραγματικό μέγεθος του SD Card

  • πλάτος:24mm (0.94Ίντσα)
  • ύψος:32mm (1.26Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  SD Card .