μέγεθος δακτυλίου

Το διάγραμμα μεγεθών ισχύει για ΗΠΑ και Ευρώπη.

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  μέγεθος δακτυλίου .