μέγεθος δακτυλίου στην Ανατολική Ασία

Το διάγραμμα μεγεθών ισχύει για την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και την Κορέα.

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  μέγεθος δακτυλίου στην Ανατολική Ασία .