Μέγεθος δακτυλίου Ιταλίας

Το διάγραμμα μεγεθών ισχύει για την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία.

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Μέγεθος δακτυλίου Ιταλίας .