Πραγματικό μέγεθος του iPhone 14 Pro

  • οθόνη μεγέθους:6.12Ίντσα (155.45mm)
  • Ψήφισμα:2556 x 11792
  • βάθος:7.85mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:147.5mm (5.81Ίντσα)
  • Βάρος:206.0g (7.27oz)
  • πλάτος:71.5mm (2.81Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 14 Pro .