Πραγματικό μέγεθος του iPhone 14 Plus

  • οθόνη μεγέθους:6.68Ίντσα (169.67mm)
  • Ψήφισμα:2778 x 1284
  • βάθος:7.8mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:160.8mm (6.33Ίντσα)
  • Βάρος:203g (7.16oz)
  • πλάτος:78.1mm (3.07Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 14 Plus .