Πραγματικό μέγεθος του iPhone 14 Pro Max

  • οθόνη μεγέθους:6.69Ίντσα (169.93mm)
  • Ψήφισμα:2796 x 1290
  • βάθος:7.85mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:160.7mm (6.33Ίντσα)
  • Βάρος:240g (8.47oz)
  • πλάτος:77.6mm (3.06Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 14 Pro Max .