Πραγματικό μέγεθος του Monarch Envelope

  • πλάτος:190.5mm (7.5Ίντσα)
  • ύψος:98.4mm (3.87Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Monarch Envelope .