Πραγματικό μέγεθος του COM10 (No. 10) Envelope

  • πλάτος:241.3mm (9.5Ίντσα)
  • ύψος:104.8mm (4.13Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  COM10 (No. 10) Envelope .