Πραγματικό μέγεθος του DL Envelope

  • πλάτος:220.0mm (8.66Ίντσα)
  • ύψος:110.0mm (4.33Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  DL Envelope .