Τι είναι το Facebook ID μου; User ID / Page ID

Εισάγετε την προσωπική διεύθυνση URL facebook εδώ.
Θα υποστηρίξει επίσης τη σελίδα στο facebook και ομάδες.

Αποτέλεσμα

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />

Πώς να πάρει την προσωπική διεύθυνση URL στο Facebook;

  1. Κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.facebook.com/me
  2. Θα μεταφερθείτε στην προσωπική url σας στο Facebook, στη συνέχεια να αντιγράψετε το url.

Ρύθμιση fb:admin στην μετα-ετικέτα

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για το admin για τη διαχείριση facebook σχόλια plugin, θα πρέπει να στήσετε μια μετα-ετικέτα στη σελίδα, όπως όπως
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} είναι ένα αριθμητικό αναγνωριστικό