⇩ ⇩ ⇩
#
τετράγωνο κείμενο Το τετράγωνο κείμενο έχει δύο στυλ, όπως μαύρο φόντο και λευκό φόντο.Αυτός ο τύπος επιστολής έχει μόνο κεφαλαία γράμματα. Επομένως, θα σας μετατρέψουμε πεζά σε κεφαλαία.Στη λειτουργία μαύρου φόντου, τα γράμματα A, B, O και P ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώμα σε κινητές συσκευές, καθώς αυτά τα γράμματα θεωρήθηκαν emoji. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή για να το αποφύγετε.