Σε κυριλλικό γλώσσα, ҉ σημαίνει ένα εκατομμύριο. Μοιάζει με ένα θορυβώδες σήμα, και συμπίπτουν με τις προηγούμενες charactor. Οι άνθρωποι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτό για να διακοσμήσετε το string κειμένου. Κείμενο γίνεται δύσκολο να πω, αλλά ορατά. Είναι πολύ παρόμοιο με αόρατο μελάνι στο iPhone. Έξοδος είναι απλό κείμενο που επιτρέπουν να εμφανιστεί στο facebook και twitter.

Εισάγετε το κείμενο:
Αποτέλεσμα: