⇩ ⇩ ⇩
#
μικρά κεφαλαία ονομάζεται επίσης small capitals ή petite caps . Γενικά, τα κεφαλαία γράμματα είναι μεγαλύτερα και τα πεζά γράμματα είναι μικρότερα.Ωστόσο, αυτό το γράμμα φαίνεται κεφαλαίο, αλλά το μέγεθος του κειμένου είναι το ίδιο με το πεζά. Microsoft Word , Apple Pages και Libre Office όλοι διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα ενσωματωμένη.