⇩ ⇩ ⇩
παλιό αγγλικό κείμενο Η παλιά αγγλική γραμματοσειρά ονομάζεται επίσης Fraktur ή Blackletter .Αυτή η γραμματοσειρά χρησιμοποιήθηκε για εκατοντάδες χρόνια μέχρι το 1941.