⇩ ⇩ ⇩
#
παλιό αγγλικό κείμενο Η παλιά αγγλική γραμματοσειρά ονομάζεται επίσης Fraktur ή Blackletter .Αυτή η γραμματοσειρά χρησιμοποιήθηκε για εκατοντάδες χρόνια μέχρι το 1941.