⇩ ⇩ ⇩
#
κείμενο φούσκα Μοιάζει με αγγλικά γράμματα τυλιγμένα σε κύκλους.Υπάρχουν δύο στυλ, το λευκό σε μαύρο και το μαύρο σε λευκό.Το μαύρο φόντο είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μπορείτε να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να αλλάξετε το στυλ.Τα Windows 7 δεν υποστηρίζουν το στυλ με μαύρο φόντο, αλλά υποστηρίζουν το στυλ με λευκό φόντο. Τα Windows 10 υποστηρίζουν μόνο το κανονικό αγγλικό αλφάβητο εκτός από το διακριτικό αλφάβητο.Αυτό το στυλ κειμένου υποστηρίζεται επίσης από αριθμούς.