⇩ ⇩ ⇩
#
Έντονη Το έντονο / πλάγιο κείμενο είναι ένας συνηθισμένος τρόπος για να τονίσετε το κείμενο, όπως να επισημάνετε το κείμενο, την παραπομπή ή την ομιλία των ανθρώπων κ.λπ.Υπάρχουν τρία στυλ, όπως έντονο κείμενο, κείμενο με έντονη πλάγια γραφή και πλάγιο κείμενο. Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ κειμένου επιλέγοντας τις επιλογές.