Το ποσοστό % του αριθμού είναι
% x = x =

Ο αριθμός είναι του αριθμού ποσοστό .
/ = =

Το είναι το % του τι;
Απ.:
/ % = / =

Ποιο είναι το ποσοστό αύξησης από σε ;
Απ.:
/ - 1 = =

αριθμός που μεταβλήθηκε (+/-) κατά % %
Απ.:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

Συχνά χρησιμοποιούμε τον υπολογισμό ποσοστού στη ζωή, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.Ακολουθούν ορισμένοι αριθμομηχανές ποσοστού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό αναλογίας, στον υπολογισμό της έκπτωσης, στον λόγο μεταβολής της τιμής της μετοχής, στον υπολογισμό με φόρο, στον υπολογισμό χωρίς φόρο κ.λπ.Αυτά τα μαθηματικά προβλήματα περιορίζονται σε περιγραφικές ερωτήσεις και χρειάζεται μόνο να εισάγετε αριθμούς στα πεδία και θα απαντηθούν αμέσως.