Πραγματικό μέγεθος του 4x4 ξυλεία

  • ύψος:3.5Ίντσα (88.9mm)
  • πλάτος:3.5Ίντσα (88.9mm)
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  4x4 ξυλεία .