Πραγματικό μέγεθος του 2x2 ξυλεία

  • ύψος:1.5Ίντσα (38.1mm)
  • πλάτος:1.5Ίντσα (38.1mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  2x2 ξυλεία .