Πραγματικό μέγεθος του Samsung Gear 2

  • βάθος:10.0mm (0.39Ίντσα)
  • ύψος:58.4mm (2.3Ίντσα)
  • πλάτος:36.9mm (1.45Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:1.63Ίντσα (41.4mm)
  • Ψήφισμα:320 x 320
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Gear 2 .