Πραγματικό μέγεθος του Samsung Gear Fit

  • βάθος:11.95mm (0.47Ίντσα)
  • ύψος:57.4mm (2.26Ίντσα)
  • πλάτος:23.4mm (0.92Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:1.84Ίντσα (46.74mm)
  • Ψήφισμα:432 x 128
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Gear Fit .