Πραγματικό μέγεθος του Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

  • ύψος:157.918mm (6.22Ίντσα)
  • πλάτος:116.2544
  • οθόνη μεγέθους:7.3Ίντσα (185.42mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Galaxy Fold (tablet mode) .