Πραγματικό μέγεθος του Samsung Galaxy Fold (phone mode)

  • ύψος:157.918mm (6.22Ίντσα)
  • πλάτος:60.447mm (2.38Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:4.6Ίντσα (116.84mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Galaxy Fold (phone mode) .