Πραγματικό μέγεθος του Apple HomePod Mini

  • πλάτος:97.9mm (3.85Ίντσα)
  • ύψος:84.3mm (3.32Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Apple HomePod Mini .