Πραγματικό μέγεθος του Apple HomePod

  • πλάτος:142.0mm (5.59Ίντσα)
  • ύψος:172.0mm (6.77Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Apple HomePod .