Πραγματικό μέγεθος του AirPods (3η γενιά)

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AirPods (3η γενιά) .