Πραγματικό μέγεθος του AirPods

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AirPods .