Τι είναι το τρέχον λειτουργικό σύστημα μου;

Τρέχουσα λειτουργικό σας σύστημα

Αντιγραφή Unknown

Λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται επίσης OS . Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος για να ξέρετε το όνομα του λειτουργικού συστήματος και την έκδοση σας. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε οποιεσδήποτε βήματα ή εντολή. Καλή σου μέρα.


κατάλογος έκδοση των λειτουργικών συστημάτων

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows , σειρά των ονομάτων έκδοση είναι:

 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Εάν χρησιμοποιείτε το Android , σειρά των ονομάτων έκδοση είναι:

 • 2.2–2.2.3 (Froyo)
 • 2.3–2.3.7 (Gingerbread)
 • 3.0–3.2.6 (Honeycomb)
 • 4.0–4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
 • 4.1–4.3.1 (Jelly Bean)
 • 4.4–4.4.4 (KitKat)
 • 5.0–5.1.1 (Lollipop)
 • 6.0–6.0.1 (Marshmallow)

Εάν χρησιμοποιείτε το Mac , σειρά των ονομάτων έκδοση είναι:

 • 10.0 (Cheetah)
 • 10.1 (Puma)
 • 10.2 (Jaguar)
 • 10.3 (Panther)
 • 10.4 (Tiger)
 • 10.5 (Leopard)
 • 10.6 (SnowLeopard)
 • 10.7 (Lion)
 • 10.8 (Mountain Lion)
 • 10.9 (Mavericks)
 • 10.10 (Yosemite)
 • 10.11 (El Capitan)
 • 10.12 (Sierra)

Εάν χρησιμοποιείτε το iOS , σειρά των ονομάτων έκδοση είναι:

 • iOS 3.1.3 (Feb, 2010)
 • iOS 4.2.1 (Nov, 2010)
 • iOS 5.1.1 (May, 2012)
 • iOS 6.1.6 (Feb, 2014)
 • iOS 7.1.2 (Jun, 2014)
 • iOS 8.4.1 (Feb, 2016)
 • iOS 9.3.2 (May, 2016)
 • iOS 10.0.2 (Sep, 2016)
 • iOS 10.1.1 (Oct, 2016)
 • iOS 10.2.1 (Jan, 2017)
 • iOS 10.3.1 (Apr, 2017)