Τι είναι το IPv6 μου;

Αποκτήστε το IPv6 διεύθυνση.

IPv4 σας διεύθυνση είναι: 44.220.62.183
IPv6 σας διεύθυνση είναι: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:2cdc:3eb7
IPv6
IPv6 (Internet Protocol version 6) είναι η τελευταία έκδοση του IP (Internet Protocol), το πρωτόκολλο επικοινωνίας που παρέχει ένα σύστημα αναγνώρισης και μια θέση για τους υπολογιστές για δίκτυα και διάδρομοι κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Διαδίκτυο.

Ή μπορείτε να δοκιμάσετε ...: