Σύμβολο Σεκέλ

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
$¥£
HTML τι σημαινει
₪
U+20AA
Σύμβολο Σεκέλ
Αυτό είναι το επίσημο σύμβολο για το σεκέλ, το επίσημο νόμισμα του Ισραήλ.

Τι είναι το Σύμβολο Σεκέλ;

Το σύμβολο σεκέλ, που αναπαρίσταται από ₪, είναι το επίσημο σύμβολο για το σεκέλ, το νόμισμα του Ισραήλ. Το σεκέλ συνήθως αναφέρεται απλά ως "σεκέλ" και συντομεύεται ως "ILS".

Οδηγίες για τη χρήση του Συμβόλου Σεκέλ στο Ισραήλ

Το Σύμβολο Σεκέλ, συμβολίζεται ως ₪, αντιπροσωπεύει το επίσημο νόμισμα του Ισραήλ. Όταν αναφέρεστε σε ποσά, ιδίως σε διεθνείς συναλλαγές ή επικοινωνίες, η σαφήνεια είναι ζωτικής σημασίας. Χρησιμοποιήστε πάντα τον κωδικό νομίσματος "ILS" για μεγαλύτερη σαφήνεια σε περιπτώσεις με πολλά νομίσματα, π.χ. ₪1,234.56 (ILS) έναντι €1,000.23 (EUR).

  • Κανονική Μορφή για Σεκέλ: ₪1,234.56 Αυτή η μορφή είναι κανονική στο Ισραήλ, με το σύμβολο του νομίσματος να προηγείται του ποσού, μια τελεία ως δεκαδικό διαχωριστικό και κόμματα για τους χιλιάδες διαχωριστές.
  • Τοποθέτηση του Συμβόλου: Κανονική: ₪50
  • Διαχωριστικό Δεκαδικού: Κανονικό: τελεία ως δεκαδικό διαχωριστικό (₪4.99)
  • Διαχωριστικό Χιλιάδων: Κανονικό στο Ισραήλ: κόμμα (₪1,234.56)
  • Κενά: Κανονικό: Χωρίς κενό μεταξύ συμβόλου και ποσού (₪50)
  • Επίσημοι Κωδικοί Νομίσματος: Χρησιμοποιήστε πάντα "ILS" για σεκέλ και αποφύγετε άλλες συντομεύσεις.

Ιστορική Σημείωση για το Σεκέλ

Ο όρος "σεκέλ" προέρχεται από την αρχαιότητα και χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα βάρους περίπου ισοδύναμη με ένα σύγχρονο γραμμάριο. Το σύγχρονο σεκέλ, γνωστό ως Νέο Σεκέλ (NIS), εισήχθη το 1985, αντικαθιστώντας το παλιό σεκέλ με αναλογία 1.000 παλιά σεκέλ προς 1 νέο σεκέλ.

Πώς να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Σεκέλ με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου και κωδικών Alt

  • Σε Windows: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο Alt.
  • Σε Mac: Ελέγξτε τα συγκεκριμένα πληκτρολογικά διατάξεις ή χρησιμοποιήστε το Προβολέα Χαρακτήρων.
  • Σε πολλά συστήματα Linux: Ελέγξτε τις συγκεκριμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου βάσει του περιβάλλοντος εργασίας.
  • Για κωδικοποίηση HTML: Χρησιμοποιήστε το ονομασμένο στοιχείο &sheqel; ή το αριθμητικό στοιχείο ₪.

Εικόνες συμβόλων

Σύμβολο Σεκέλ