Σύμβολο Νάιρα

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
$¥£
HTML τι σημαινει
₦
U+20A6
Σύμβολο Νάιρα
Αυτό είναι το επίσημο σύμβολο για το νάιρα, το επίσημο νόμισμα της Νιγηρίας.

Τι είναι το Σύμβολο Νάιρα;

Το σύμβολο νάιρα, που αναπαρίσταται από το ₦, είναι το επίσημο σύμβολο για το νάιρα, το νόμισμα της Νιγηρίας. Το νάιρα απλά αναφέρεται ως "νάιρα" και συντομεύεται ως "NGN".

Οδηγίες για τη χρήση του Συμβόλου Νάιρα στη Νιγηρία

Το σύμβολο του Νάιρα, συμβολίζεται ως ₦, αντιπροσωπεύει το επίσημο νόμισμα της Νιγηρίας. Όταν αναφερόμαστε σε ποσά, ιδίως σε διεθνείς συναλλαγές ή επικοινωνίες, η σαφήνεια είναι ζωτικής σημασίας. Πάντα χρησιμοποιείτε τον κωδικό νομίσματος "NGN" για περαιτέρω σαφήνεια σε περιβάλλοντα με πολλά νομίσματα, π.χ. ₦1,234.56 (NGN) έναντι €1,000.23 (EUR).

  • Κανονική Μορφή για το Νάιρα: ₦1,234.56 Αυτή η μορφή είναι κανονική στη Νιγηρία, με το σύμβολο του νομίσματος να προηγείται του ποσού, ένα περίοδο ως δεκαδικό διαχωριστικό και κόμματα για διαχωριστικά χιλιάδων.
  • Τοποθέτηση Συμβόλου: Κανονική: ₦50
  • Διαχωριστικό Δεκαδικού: Κανονικό: περίοδος ως δεκαδικό διαχωριστικό (₦4.99)
  • Διαχωριστικό Χιλιάδων: Κανονικό στη Νιγηρία: κόμμα (₦1,234.56)
  • Κενά: Κανονικό: Κανένα κενό μεταξύ συμβόλου και ποσού (₦50)
  • Επίσημοι Κωδικοί Νομισμάτων: Χρησιμοποιήστε πάντα το "NGN" για το νάιρα και αποφύγετε άλλες συντομεύσεις.

Ιστορική Σημείωση για το Νάιρα

Το νάιρα εισήχθη στις 1 Ιανουαρίου 1973, αντικαθιστώντας τη λίρα με ισοτιμία 2 νάιρα = 1 λίρα. Αυτό έκανε τη Νιγηρία την τελευταία χώρα που εγκατέλειψε το νομισματικό σύστημα £sd. Οι κέρματα εισήχθησαν το 1973 σε αξίες ½, 1, 5, 10 και 25 κόμπο. Τα χαρτονομίσματα εισήχθησαν επίσης το 1973 σε αξίες 50 κόμπο, 1, 5, 10 και 20 νάιρα.

Εικόνες συμβόλων

Σύμβολο Νάιρα