Εισάγετε Σύμβολο

Αντιγραφή / Επικόλληση

Κάντε κλικ για αντιγραφή ▼
HTML τι σημαινει
↵
↵
U+21B5
Εισάγετε Σύμβολο
Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια εντολή εισαγωγής (enter), συνηθισμένη στον χώρο της πληροφορικής για να αναπαραστήσει μια αλλαγή γραμμής (carriage return) ή τη λειτουργία του πλήκτρου enter (εισαγωγή) σε ένα πληκτρολόγιο.
⏎
U+23CE
Σύμβολο πλήκτρου Enter
Αναπαριστά το πλήκτρο enter ή return σε ένα πληκτρολόγιο, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εντολών ή την εισαγωγή κειμένου.

Τι είναι το Σύμβολο Εισαγωγής;

Το Σύμβολο Εισαγωγής, συμβολίζεται ως ↵, χρησιμοποιείται ευρέως στην πληροφορική για να υποδηλώσει την ενέργεια που πραγματοποιείται από το πλήκτρο enter ή return σε ένα πληκτρολόγιο. Αυτό το πλήκτρο είναι απαραίτητο για διάφορες λειτουργίες, όπως η υποβολή δεδομένων, η εκτέλεση εντολών ή η εισαγωγή νέας γραμμής σε περιβάλλοντα κειμένου. Σε ορισμένα περιβάλλοντα, αναφέρεται επίσης ως "πλήκτρο return", τονίζοντας τη λειτουργία του να επιστρέφει τον δρομέα στην αρχή της επόμενης γραμμής ή να εκτελεί μια εντολή σε μια εφαρμογή λογισμικού.

Ενδιαφέρονται, υπάρχουν δύο τύποι ενεργειών "εισαγωγής" σε ορισμένους επεξεργαστές κειμένου και επεξεργαστές λέξεων: η κανονική εισαγωγή (ή επιστροφή) και το "Shift + Enter". Το δεύτερο χρησιμοποιείται συχνά για να εισαγάγει μια μαλακή επιστροφή ή αλλαγή γραμμής, που μετακινεί τον δρομέα στην επόμενη γραμμή χωρίς να δημιουργεί ένα νέο παράγραφο ή να υποβάλει ένα έντυπο. Αυτή η διάκριση επιτρέπει πιο λεπτομερή έλεγχο της μορφοποίησης του κειμένου και της εκτέλεσης εντολών.

Πώς να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Εισαγωγής με Συντομεύσεις Πληκτρολογίου, Κωδικούς Alt και Unicode

  • Windows: Τα περισσότερα πληκτρολόγια δεν διαθέτουν ένα απευθείας πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε το Σύμβολο Εισαγωγής. Συνήθως χρησιμοποιείται συμβολικά σε διαγράμματα ή σχέδια παρά σε κείμενο.
  • Mac: Όπως και στα Windows, το Σύμβολο Εισαγωγής χρησιμοποιείται συνήθως για συμβολικούς λόγους και μπορεί να μην έχει έναν απευθείας τρόπο πληκτρολόγησης.
  • Unicode: Το Unicode για το Σύμβολο Εισαγωγής είναι U+21B5. Μπορεί να εισαχθεί σε ορισμένες εφαρμογές πληκτρολογώντας "21B5" και πατώντας στη συνέχεια το Alt+X στα Windows.
  • HTML: Χρησιμοποιήστε το ↵ για να εισαγάγετε το Σύμβολο Εισαγωγής σε ιστοσελίδες.

Εικόνες συμβόλων

Εισάγετε ΣύμβολοΣύμβολο πλήκτρου Enter