μουσικά σύμβολα

emoji | σύμβολο κειμένου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
𝄞𝄡𝄢𝄪𝄫🎵🎶🎼𓏢📻〽️🎶🎵🎷🎧🎤🎙️🥁🪗🎹🎸🎻📯🎺🪘👨‍🎤🧑‍🎤👩‍🎤🪕👯👯‍♀️🕺💃🔊🔉🔈👯‍♂️
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
σημείωση τετάρτου
όγδοο σύμβολο νότα
(μουσική) Δύο όγδοες νότες που συνδέονται με δέσμη.
(μουσική) Δύο δέκατο έκτο νότες που συνδέονται με μια δέσμη.
επίπεδη μουσική
φυσική πινακίδα μουσικής
μουσική απότομη πινακίδα
𝄞 μουσικό σύμβολο g clef
𝄡 μουσικό σύμβολο c clef
𝄢 μουσικό σύμβολο f clef
𝄪 μουσικό σύμβολο διπλό
𝄫 μουσικό σύμβολο διπλό επίπεδο
🎵 Μια μουσική νότα ή δύο μουσικές νότες με ακτίνα.
🎶 πολλαπλές μουσικές νότες
🎼 μουσικό σκορ
𓏢 άρπα