Συμπεριλάβετε γράμματα με προφορά και κοινούς διεθνείς χαρακτήρες στίξης. Κύρια αλφάβητα: Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ισλανδικά.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
Æ Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Æ
Á Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με οξεία
 Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με περίμετρο
 Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με περίμετρο
À λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με τάφο
Å Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με δαχτυλίδι πάνω
à Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με tilde
Ä Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Α με διαίρεση
Ç Λατινικό κεφαλαίο γράμμα C με cedilla
Ð Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Eth. Κρυπτογράφηση "Dogecoin".
É Λατινικό κεφαλαίο γράμμα E με οξεία
Ê Λατινικό κεφαλαίο γράμμα E με περίμετρο
È Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ε με τάφο
Ë Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ε με διαίρεση
Í Λατινικό κεφαλαίο γράμμα I με οξεία
Î Λατινικό κεφαλαίο γράμμα I με περίφλεξη
Ì Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ι με τάφο
Ï Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ι με διαίρεση
Ñ Λατινικό κεφαλαίο γράμμα N με tilde
Ó Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ο με οξεία
Ô Λατινικό κεφαλαίο γράμμα O με περίφλεξη
Ò Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ο με τάφο
Ø Λατινικό κεφαλαίο γράμμα O με εγκεφαλικό επεισόδιο
Õ Λατινικό κεφαλαίο γράμμα O με tilde
Ö Λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ο με διαίρεση
Þ λατινικό κεφαλαίο γράμμα Thorn
Ú Λατινικό κεφαλαίο γράμμα U με οξεία
Û λατινικό κεφαλαίο γράμμα U με περίφλεξη
Ù Λατινικό κεφαλαίο γράμμα U με τάφο
Ü λατινικό κεφαλαίο γράμμα U με διαίρεση
Ý λατινικό κεφαλαίο γράμμα Υ με οξεία
á λατινικό μικρό γράμμα Α με οξεία
â λατινικό μικρό γράμμα Α με περίφλεξη
æ λατινικό μικρό γράμμα Æ
à λατινικό μικρό γράμμα Α με τάφο
å λατινικό μικρό γράμμα Α με δαχτυλίδι πάνω
ã λατινικό μικρό γράμμα Α με tilde
ä λατινικό μικρό γράμμα Α με διαίρεση
ç λατινικό μικρό γράμμα C με cedilla
é λατινικό μικρό γράμμα E με οξεία
ê λατινικό μικρό γράμμα E με περίφλεξη
è λατινικό μικρό γράμμα Ε με τάφο
ð λατινικό μικρό γράμμα Eth
ë λατινικό μικρό γράμμα Ε με διαίρεση
í λατινικό μικρό γράμμα I με οξεία
î λατινικό μικρό γράμμα I με περίφλεξη
ì λατινικό μικρό γράμμα I με τάφο
ï λατινικό μικρό γράμμα I με διαίρεση
ñ λατινικό μικρό γράμμα N με tilde
ó λατινικό μικρό γράμμα O με οξεία
ô λατινικό μικρό γράμμα O με περίφλεξη
ò λατινικό μικρό γράμμα O με τάφο
ø λατινικό μικρό γράμμα O με εγκεφαλικό επεισόδιο
õ λατινικό μικρό γράμμα O με tilde
ö λατινικό μικρό γράμμα O με διαίρεση
ß λατινικό μικρό γράμμα αιχμηρό S
þ λατινικό μικρό γράμμα Thorn
ú λατινικό μικρό γράμμα U με οξεία
û λατινικό μικρό γράμμα U με περίφλεξη
ù λατινικό μικρό γράμμα U με τάφο
ü λατινικό μικρό γράμμα U με διαίρεση
ý λατινικό μικρό γράμμα Υ με οξεία
ÿ λατινικό μικρό γράμμα Υ με διαίρεση