Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αντιγράψετε στο πρόχειρο ▼
※ Όλα τα σύμβολα έχουν χαρακτήρα unicode, όχι εικόνα ούτε συνδυασμένους χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε μόνοι σας. ※
σύμβολο κειμένου νόημα Αντιγραφή / Επικόλληση
μοτίβο μπράιγ - 12345678
μοτίβο μπράιγ - 123456
μοτίβο μπράιγ - 23456
μοτίβο μπράιγ - 13456
μοτίβο μπράιγ - 3456
μοτίβο μπράιγ - 12456
μοτίβο μπράιγ - 2456
μοτίβο μπράιγ - 1456
μοτίβο μπράιγ - 456
μοτίβο μπράιγ - 12356
μοτίβο μπράιγ - 2356
μοτίβο μπράιγ - 1356
μοτίβο μπράιγ - 356
μοτίβο μπράιγ - 1256
μοτίβο μπράιγ - 256
μοτίβο μπράιγ - 156
μοτίβο μπράιγ - 56
μοτίβο μπράιγ - 12346
μοτίβο μπράιγ - 2346
μοτίβο μπράιγ - 1346
μοτίβο μπράιγ - 346
μοτίβο μπράιγ - 1246
μοτίβο μπράιγ - 246
μοτίβο μπράιγ - 146
μοτίβο μπράιγ - 46
μοτίβο μπράιγ - 1236
μοτίβο μπράιγ - 236
μοτίβο μπράιγ - 136
μοτίβο μπράιγ - 36
μοτίβο μπράιγ - 126
μοτίβο μπράιγ - 26
μοτίβο μπράιγ - 16
μοτίβο μπράιγ - 6
μοτίβο μπράιγ - 12345
μοτίβο μπράιγ - 2345
μοτίβο μπράιγ - 1345
μοτίβο μπράιγ - 345
μοτίβο μπράιγ - 1245
μοτίβο μπράιγ - 245
μοτίβο μπράιγ - 145
μοτίβο μπράιγ - 45
μοτίβο μπράιγ - 1235
μοτίβο μπράιγ - 235
μοτίβο μπράιγ - 135
μοτίβο μπράιγ - 35
μοτίβο μπράιγ - 125
μοτίβο μπράιγ - 25
μοτίβο μπράιγ - 15
μοτίβο μπράιγ - 5
μοτίβο μπράιγ - 1234
μοτίβο μπράιγ - 234
μοτίβο μπράιγ - 134
μοτίβο μπράιγ - 34
μοτίβο μπράιγ - 124
μοτίβο μπράιγ - 24
μοτίβο μπράιγ - 14
μοτίβο μπράιγ - 4
μοτίβο μπράιγ - 123
μοτίβο μπράιγ - 23
μοτίβο μπράιγ - 13
μοτίβο μπράιγ - 3
μοτίβο μπράιγ - 12
μοτίβο μπράιγ - 2
μοτίβο μπράιγ - 1
κενό μοτίβο μπράιγ