κενό διάστημα και μετατροπέας γραμμής

Βήματα για τη χρήση:
  1. Εισαγάγετε το κείμενο σε αυτήν τη σελίδα.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί για να μετατρέψετε το κείμενο.
  3. Ανοίξτε το facebook ή το instagram.
  4. Επικολλήστε το κείμενο.
Για κάποιους λόγους, το SNS δεν επιτρέπει το λευκό κενά που είναι περισσότερα από ένα. Αλλά περιορίζει τη δημιουργικότητα του κειμένου μας. Αυτή η σελίδα σάς βοηθά να απαλλαγείτε από αυτούς τους κανόνες. Αυτή η σελίδα μετατρέπει το ακατέργαστο κείμενο σας και εισάγει κενό μηδενικού πλάτους μεταξύ των χαρακτήρων κενής θέσης ή γραμμής. Και είναι δυνατή η ακόλουθη δυνατότητα:
  • περισσότερα κενά μεταξύ των λέξεων
  • περισσότερο περιθώρια περιθωρίου μεταξύ των παραγράφων
  • κείμενο παύλα
Υποστηρίζει τη λεζάντα φωτογραφιών instagram, facebook post, twitter και wordpress και κλπ.