Πραγματικό μέγεθος του Χαρτονόμισμα των Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής

  • ύψος:145mm (5.71Ίντσα)
  • πλάτος:74mm (2.91Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Χαρτονόμισμα των Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής .