Ποιο είναι το μέγεθος της οθόνης μου;

Παρακαλώ αφαιρέστε τα παρακάτω στοιχεία για να συγκρίνετε και να ρυθμίσετε κάτω από το μπλε κουμπί. Όταν τα εμπορεύματα σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο στην οθόνη, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της οθόνης σας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει επίσης κινητή έκδοση.

Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  United States Dollar (USD) .