Πραγματικό μέγεθος του Φωτογραφία διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου

  • πλάτος:35.0mm (1.38Ίντσα)
  • ύψος:45.0mm (1.77Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Φωτογραφία διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου .