Πραγματικό μέγεθος του New Taiwan Dollar(TWD)

  • ύψος:70mm (2.76Ίντσα)
  • πλάτος:145mm (5.71Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  New Taiwan Dollar(TWD) .