Πραγματικό μέγεθος του τουρκική λίρα

  • ύψος:136mm (5.35Ίντσα)
  • πλάτος:64mm (2.52Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  τουρκική λίρα .