Πραγματικό μέγεθος του Sunflower

  • διάμετρος:10~30cm
  • ύψος:1 ~ 3.5m
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Sunflower .