Πραγματικό μέγεθος του 3Μ σημειώσεις post-it 3x3

  • ύψος:3.0Ίντσα (76.2mm)
  • πλάτος:3.0Ίντσα (76.2mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  3Μ σημειώσεις post-it 3x3 .