Πραγματικό μέγεθος του Polaroid cube

  • βάθος:35.0mm (1.38Ίντσα)
  • ύψος:35.0mm (1.38Ίντσα)
  • πλάτος:35.0mm (1.38Ίντσα)
  • Ψήφισμα:1920 x 1080
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Polaroid cube .