Πραγματικό μέγεθος του B6(JIS) Paper

  • πλάτος:128mm (5.04Ίντσα)
  • ύψος:182mm (7.17Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  B6(JIS) Paper .