Πραγματικό μέγεθος του B5(JIS) Paper

  • πλάτος:182mm (7.17Ίντσα)
  • ύψος:257mm (10.12Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  B5(JIS) Paper .