Πραγματικό μέγεθος του B4(JIS) Paper

  • πλάτος:257mm (10.12Ίντσα)
  • ύψος:364mm (14.33Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  B4(JIS) Paper .