Πραγματικό μέγεθος του B3(JIS) Paper

  • πλάτος:364mm (14.33Ίντσα)
  • ύψος:515mm (20.28Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  B3(JIS) Paper .