Πραγματικό μέγεθος του A3+ Paper

  • πλάτος:329mm (12.95Ίντσα)
  • ύψος:483mm (19.02Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  A3+ Paper .